Kvalitetskontroller


Position inställning

Varje position för kvalitetskontroll har sina egna funktioner, strikt i enlighet med jobbansvar och kvalitetsinspektionsförfaranden.
Förpackning och leverans


Enligt olika kunders förpackningskrav är alla typer av färdiga produkter väl förpackade och märkta för transport.Process för kvalitetskontroll


Hela produktionsprocessen kontrolleras strikt i enlighet med kvalitetssystemet och processen
certifiering

Kvalitet först, kundprioritet

Komplett företagskvalitetsledning och miljöledningssystem, uppmanar oss att kontinuerligt förbättra den interna ledningsnivån och säkerställa stabiliteten och spårbarheten i vår produktkvalitet.